Traxxas Revo 2.0 (mid) Grosse roue 1/8 Electrique Traxxas